Propozice turnaje

Propozice turnaje 2024:


POŘADATEL:
Sportovní klub mFloor Hlučín, z.s.
Dlouhoveská 396/69, 748 01, Hlučín
IČ:22746994

MÍSTO KONÁNÍ TURNAJE:
Sportovní areál obce Píšť a areál koupaliště Píšť

DATUM KONÁNÍ:
26.7. – 27.7.2024

LOSOVÁNÍ DO SKUPIN:
15.7.2024

ZAČÁTEK TURNAJE:
pátek 26.7.2024 8:00

POTVRZENÍ ÚČASTI A ZAPLACENÍ STARTOVNÉHO:
Záloha na startovné ve výši 500,- Kč musí být uhrazena nejpozději do 30.6.2024.
Doplatek mohou registrované týmy provést buď převodem na bankovní účet nebo v hotovosti při akreditaci na turnaji. Týmům, které do rozhodného data zálohu neuhradí, bude registrace a účast na turnaji zrušena.
V případě velkého zájmu budou týmy vybrány do turnaje dle pořadí úhrady startovného, rozhoduje datum a čas připsání platby na účet. Ostatní týmy budou zařazeny do seznamu náhradníků.

Organizátor si vyhrazuje právo na udělení divoké karty.

AKREDITACE - SOUPISKY:
Soupisky musí být 1 hodinu před prvním utkáním vyplněny a odevzdány na informacích. Po dobu turnaje jsou soupisky otevřené avšak jeden hráč v průběhu turnaje nemůže nastoupit za dva týmy, v tomto případě budou kontumována všechna utkání týmů za které dotyčný hráč nastoupil.
Organizátor si vyhrazuje vyjímku a to zejména v případě brankářů. Zde platí, že musí proběhnout ústní dohoda všech zainteresovaných týmů před začátkem utkání.
Zároveň musí týmy a účastníci turnaje uhradit poplatek za účastnický náramek, bez tohoto náramku není možno nastoupit k utkání.

GDPR:
V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) jsme povinni Vás informovat, jaká Vaše osobní data máme k dispozici, jak jsou chráněná, jak je využíváme a jaká práva máte vůči nám ve vztahu k osobním datům.
Základními údaji, které v databázi turnaje ukládáme, jsou jméno, příjmení a datum narození. Základní údaje je každý hráč povinen uvést, pokud se chce účastnit turnaje. Zástupce týmu je povinen uvést navíc svůj e-mailový účet a telefonický kontakt určený k registraci, správě týmu a základní komunikaci. Základní údaje musí být ověřitelné dle platných osobních dokladů vydaných orgány státní správy a samosprávy k prokázání totožnosti uživatele. Údaje mohou být uvedene na internetových stránkách turnaje.
V případě nesouhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů samozřejmě máte právo na jejich odstranění. Svoji žádost v tokovém případě zašlete na e-mail turnaj@oacup.cz.
vyplněním soupisky či registraci souhlasíte se zpracováním osobních údajů, které Sporotovní klub mFloor Hlučín z.s. IČ:22746994 uchovává.
Přihlášením se do turnaje a zaplacením účastníckého náramku poskytujete svolení pro pořízení a následné použití jednotlivých fotografií a částečně časově omezených obrazových a zvukových záznamů fyzické osoby (skupiny osob), které mohou být tištěny či použity na webu a sociálních sítích.

STARTOVNÉ:
Mužská kategorie 3 000,- CZK
Ženská kategorie 3 000,- CZK
Veteránská kategorie 3 000,- CZK
Startovné nebo jeho částečná úhrada viz. níže, musí být uhrazeno nejpozději do 30.6.2024.

Záloha na startovné ve výši 500,- Kč musí být uhrazena nejpozději do 30.6.2024.
Týmům, které do rozhodného data zálohu neuhradí, bude registrace a účast na turnaji zrušena.
V případě velkého zájmu budou týmy vybrány do turnaje dle pořadí úhrady startovného, rozhoduje datum a čas platby na účet. Ostatní týmy budou zařazeny do seznamu náhradníků.

KATEGORIE:
Mužská - ročník 2008 a starší + ženy a juniorky
Ženy - ročník 2008 a starší
Veterání -
muži +35 i ženy +30, ročník 1989 a starší, brankář je věkově neomezen

ROZHODČÍ:
Utkání budou řídit rozhodčí dle stanovených pravidel ČFBU, pokud není v propozicích turnaje uvedeno jinak.

DRESY:
Všechna družstva jsou povinna mít 1 sadu dresů s čísly.

CENY:
Mužská kategorie:
1. 2. a 3. místa obdrží pohár a medaile, vyhodnocení nejlepšího brankáře (rozhoduje průměr vstřelených branek, minimálně však odchytaná 4 utkání) a nejužitečnější hráč (rozhoduje kanadské bodování).
Navíc pro vítěze mužské kategorie máme připravenu finanční odměnu 5.000,- Kč.
Ženská kategorie:
1. 2. a 3. místa obdrží pohár a medaile, vyhodnocení nejlepší brankářky a nejlepší hráčky.
Navíc pro vítěze mužské kategorie máme připravenu finanční odměnu 3.000,- Kč.
Veteránská kategorie:
1. 2. a 3. místa obdrží pohár a medaile, vyhodnocení nejlepší brankářky a nejlepší hráčky.
Navíc pro vítěze mužské kategorie máme připravenu finanční odměnu 3.000,- Kč.

HRACÍ SYSTÉM:
Mužská a veteráská kategorie:
Všichni účastníci budou rozděleni do čtyř až pětičlenných skupin. Každá skupina odehraje turnaj každý s každým.
Do play off postupují týmy dle počtu přihlášených (bude upřešněno). Rozlosování play off bude zveřejněno v aktualitách nejpozději 7 dnů před začátkem turnaje.
Základní část (zápasy ve skupinách) budou odehrány v pátek 26.7.2024. Pokud nám to počasí dovolí. V sobotu následuje pouze vyřazovací část (finálový den).
Ženská kategorie:
Všichni účastníci budou rozděleni do čtyř až pětičlenných skupin. Každá skupina odehraje turnaj každý s každým. Do play-off postupují první čtyři týmy. Rozlosování do play-off bude dle konečného umístění v základní skupině. Za výhru ve skupině získá tým 3 body do tabulky, za remízu 1 bod a za prohru 0 bodů. Rozlosování play off bude zveřejněno v aktualitách nejpozději 7 dnů před začátkem turnaje. Základní část (zápasy ve skupinách) budou odehrány všechny v pátek 26.7.2024 popřípadě i v sobotu. Pokud nám to počasí dovolí. V sobotu následuje pouze vyřazovací část (finálový den).
Postupová matematika:
O postupu ze skupiny rozhodují:
1. body, 2. vzájemný zápas, 3. skóre, 4. los

Remíza ve vyřazovacích bojích: Následují ihned trestná střílení do rozhodnutí (jedna série po třech aktérech, pak po jednom z každé strany až do rozhodnutí).

OBECNÁ PRAVIDLA:
Hraje se podle pravidel ČFbU.
Turnaj není pojištěn ale koná se pod hlavičkou ČÚS (bývalé ČSTV). Máme zajištěnou zdravotnickou službu. I přesto všichni účastníci startují na tomto turnaji na vlastní nebezpečí.
Počet hráčů: 3 + 1
Hrací doba:
ZÁKLADNÍ SKUPINY: 2 x 10 minut hrubého času. Přestávka 1 minuta.
PLAY OFF: 2 x 10 minut hrubého času. Přestávka 1 minuta.
Tresty: V případě faulu bude hráč vyloučen na 60 sekund (hrubé fauly budou trestány přísnějšími 5-ti minutovými tresty, případně vyloučením do konce utkání). V případě udělení ČK1 nemá hráč distanc na následující zápas, při udělení ČK2 má hráč distanc na následující utkání. ČK3 hráč bude vyřazen z turnaje. Pokud bude mít tým více jak jednoho vyloučeného hráče, bude mít druhý vyloučený hráč odložený trest i přesto usedne na trestnou lavici.
Hrací plocha: 5 až 8 hřišť o rozměrech 21 x 11 metrů. Povrch: plast.

OBČERSTVENÍ:
Zajištěno (teplá jídla a studené pivo, nealko) po celou dobu turnaje. Páteční večer otevřeno do brzkých ranních hodin.

UBYTOVÁNÍ:
Je zajištěno všem účastníkům, kteří budou chtít spolu s námi přespat v areálu koupaliště Píšť.
Nutností je vlastnit účastnický náramek, doporučujeme si vzít stany s sebou. Ten, kdo by nechtěl stanovat si může zajistit ubytování v penzionech v okolí.
Sprchy pro ženy budou umístěny v objektu restaurace a je potřeba si vyzvednout klíče u registrací.
Sprchy pro muže budou umístěny v areálu stanového městečka.
V areálu není možno se připojit k elektrické síti, dobíjení mobilů a jiných zařízení bude možné u info stánku turnaje.

Parkování je možné v blízkém okolí areálu koupaliště.

ÚČASTNICKÝ NÁRAMEK:
Již tradičně připravujeme možnost jak využít registrační náramek pro účastníky turnaje.
Pro tento rok se jedná o tyto výhody, které se budeme snažit ještě rozšířit.
Cena účastnického náramku je 200,- CZK/osoba
- ubytování v areálu koupaliště Píšť po dobu turnaje, tj. od čtvrtku 25.7.2024 (cca od 15:00) do soboty 27.7.2024 (do cca 20:00)

- koupání zdarma po celou dobu turnaje v areálu koupaliště Píšť
- vstup na turnajovou párty s DJ zdarma

POZOR !!! PO CELOU DOBU POBYTU JE ZAKÁZANO V AREÁLU KOUPALIŠTĚ A SPORTOVNÍCH PLOCH VČ. BLÍZKÉHO OKOLÍ ROZDĚLÁVAT JAKÉKOLIV OHNĚ, GRILY atd.